værktøj

INDBRUDSTEST

Produkter til mekanisk indbrudssikring testes og godkendes enten efter den Danske Skafor Standardtyv Metode eller de fælles Europæiske EN standarder.

Læs mere om, hvordan vores pengeskabe testes, så du trygt kan opbevare dine værdigenstande.


JCP_indbrudstest

Skafor Standardtyv Metoden inddeler sikringsprodukter i to hovedgrupper:

Hovedgruppe 1 omfatter gitre, låse, tyndplade skabe o.lign.

Hovedgruppe 2 omfatter pengeskabe. Hver hovedgruppe inddeles i fire farvekategorier: Gul, Grøn, Blå og Rød. Rød er den højeste.

Skafors Standardtyv Metoden omfatter håndværktøj. Ud fra hvor lang tid en ekspert med kendskab til skabet skal anvende på at bryde skabet op med håndværktøj tildeles skabet et sikringsniveau.

Hvis en ekspert med kendskab til pengeskabet skal bruge minimum 12 minutter på at bryde skabet op, er skabet i Gul klasse Hovedgruppe 2.

  • Grøn klasse Hovedgruppe 2 kræver minimum 20 minutters opbrudstid.
  • Blå klasse Hovedgruppe 2 kræver minimum 28 minutters opbrudstid.
  • Rød klasse Hovedgruppe 2 kræver minimum 40 minutters opbrudstid + yderligere krav om betonkonstruktion.


EN1143-1 / EN1143-2 / EN14550


EN1143-1 den fælles europæiske standard omhandler pengeskabe og boksrum og inddeler produkterne i grades fra 0 til 13.

Testen omfatter i princippet alle typer værktøj. Hvert værktøj, som anvendes, giver point og alt efter hvilke værktøjer og hvor længe, de har været anvendt, tildeles skabet point. Ud fra de opnåede point tildeles skabet en sikringskategori. Grade 0 er den laveste og svarer til Skafors Blå klasse, Grade 1 svarer lige knapt til Skafors Rød klasse.


EU standarden EN1143-2 omhandler deponeringsbokse. Testen ligner pengeskabstesten ovenfor dog med et tillæg om, hvordan deponeringsenheden er sikret.

EU standarden EN14450 omfatter kategorien tyndplade skabe. Skabene inddeles i gruppe S1 og S2. S1 er det laveste sikringsniveau. S2 svarer til Gul klasse hovedgruppe 2.


Sort pengeskab

Hvad skal jeg vælge?

EN14450 er for dig, der vil have et minimum af indbrudssikring. Skabe godkendt efter EN14450 anvendes i erhvervsvirksomheder primært til indbrudssikring af mindre værdifulde genstande, herunder kontant beholdninger under kr. 5.000.

EN14450 er tillige et godt valg, hvis du som privatperson skal indbrudssikre almindeligt indbo af særlig værdi, såsom små kontantbeholdninger, smykker, computer og andet elektronik. BRF serien opfylder kravene til EN14450.

Skafor Blå klasse Hovedgruppe 2 finder anvendelse i alle typer erhvervsvirksomheder, skoler, institutioner, kontorer og overalt, hvor værdifulde varer, nøgler og mindre kontantbeholdninger skal opbevares. SC skabene opfylder kravene til Skafor Blå klasse.

Skafor Rød klasse Hovedgruppe 2 samt EN 1143-1 og EN1143-2 grade I anvendes i virksomhder og hos private, hvor der opbevares kontanter i større omfang og/eller særligt værdifulde genstande.


Indbrudssikring af kontanter

Hvis du driver erhvervsvirksomhed og vil have forsikringsdækning for tab af kontanter i forbindelse med indbrud, vil dit forsikringsselskab stille krav om, at pengeskabet som minimum skal være godkendt i Blå klasse hovedgruppe 2. Jo flere kontanter, du skal opbevare, desto mere sikkert skal skabet være.

Vær opmærksom på, at skabe, som udelukkende er brandgodkendt, ikke er indbrudssikre. Disse skabe er tunge og store, men de giver alligevel ingen indbrudssikring. Selv om de er konstrueret med tykke vægge, pengeskabslås og kraftige rigler, er det meget nemt og hurtigt at åbne disse skabe med almindeligt håndværktøj.

Forsikringsmæssigt betragtes et skab, som udelukkende er brandgodkendt, som almindeligt gemme, eller hvad der svarer til en aflåst skrivebordsskuffe. Anvend aldrig skabe som udelukkende er brandgodkendte til indbrudssikring af værdier.

Desto mere indbrudssikret dit pengeskab er, desto flere kontanter vil dit forsikringsselskab erstatte i tilfælde af indbrud. Læs mere om vejledende beløbsgrænser ved opbevaring af rede penge i godkendte pengeskabe.