brandmænd slukker ild

BRANDTEST

Alle brandskabe fra JC Pengeskabe er certificeret og godkendte. Vi har forskellige sikkerhedsskabe, som kan beskytte dine ejendele i tilfælde af brand.

Test af brandsikre skabe foregår ved at skabet placeres i en stor ovn. Ovnen opvarmes efter en bestemt temperaturstigningskurve helt op til ca. 1000 grader celsius.


Fremgangsmåde af brandtest


Inde i skabet er placeret en række følere, som måler temperaturen inde i skabet, efterhånden som testen skrider frem.

Efter testen, som kan vare i 30, 60, 90 eller 120 minutter, analysseres resultaterne af temperaturmålingerne. Såfremt temperaturen inde i skabet forbliver under 177 grader C inden for testperioden, kan skabet godkendes til brandsikring af dokumenter. Såfremt temperaturen forbliver under 55 grader C, kan skabet godkendes til brandsikring af datamedier.

Varmen brænder ikke hul i skabets vægge, men når temperaturen inde i skabet overstiger 177 grader C, selvantænder dokumenterne og brænder op. Allerede ved 55 grader C ødelægges data på datamedier såsom DVD'er, USB stik og harddiske.

JCP_brandsikreskabe

Vores skabe:

  • 30P: skabet kan holde dokumenter intakte i 30 min.
  • 60P: skabet kan holde dokumenter intakte i 60 min.
  • 90P: skabet kan holde dokumenter intakte i 90 min.
  • 120P: skabet kan holde dokumenter intakte i 120 min.
  • 30DIS: skabet kan holde datamedier intakte i 30 min.
  • 60DIS: skabet kan holde datamedier intakte i 60 min.
  • 90DIS: skabet kan holde datamedier intakte i 90 min.
  • 120DIS: skabet kan holde datamedier intakte i 120 min.


Vil du udvælge dig et brandsikkert skab så klik her.

Du finder en oversigt over alle JC Pengeskabes brandsikre skabe under søgning ved at vælge "ja" i punktet brandgodkendt og nulstille alle andre kriterier.